SYNTETYCZNY
PEJZAŻ
MONOTYPIE
POTOCKAKUC
ALEKSANDRA
ALEKSANDRA
POTOCKA – KUC
Urodziła się 27. czerwca 1969 r. w Kielcach.
W 1984 roku rozpoczęła nau w Liceum Sztuk
Plastycznych w Kielcach, które ukończa w 1989 r.
jako najlepsza absolwentka szkoły. Otrzymała tytuł
technika prac plastycznych w zakresie specjalności
wykonawstwa wyrobów artystycznych ze specja-
lizacją formy użytkowe - techniki rzeźbiarskie.
Wykonała najlepszą pracę dyplomo z rzeźby.
Zajęła I miejsce w konkursie Sport w życiu człowieka”
Częstochowa ‘87 oraz III miejsce w konkursie sztuki
nieprofesjonalnej Kielce ‘88. Do jej wczesnego
dorobku należy także indywidualna wystawa prac
w klubie Sabat” a także udział w plenerach
malarskich w Pradze i Budapeszcie. W 1989 uczyła się nowoczesnych technik gracznych w atelier bułgarskiej
artystki Marii Dundakowej w Szwajcarii.
W 1991 rozpocła studia artystyczne na Wydziale Graki Akademii Sztuk Pięknych im. I. Riepina w Sankt–
Petersburgu. Wydział ten obejmował nau graki artystycznej, książkowej, użytkowej, poznanie wszystkich
technik gracznych takich jak drzeworyt, linoryt, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, litograa.
Aleksandra Potocka - Kuc ucza się w pracowni prof. Wietragońskiego, studiowała malarstwo pod kierunkiem
prof. Łamakina, linoryt prof. Baszkirca. W 1997 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomo
w technice linorytu na temat Seria ilustracji do wierszy Bolesława Lmiana”. W roku 1994 w Generalnym
Konsulacie RP w Sankt–Petersburgu odbyła się indywidualna wystawa prac artystki. W roku 1997 uczestniczyła
w wystawie prac dyplomowych w muzeum ASP w Sankt–Petersburgu.
Od 1998 roku wdrażała w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach arteterapię.
Terapia organizowana była na bardzo wysokim poziomie i obejmowała zarówno dzieci głuche, niedosłyszące,
dzieci z porażeniem mózgowym jak i dzieci autystyczne. Prowadząc zajęcia pogłębiała własne doświadczenia,
przekazując dzieciom zamiłowanie do sztuki oraz ukazując jej wagę w życiu człowieka. Najlepsze prace wykonane
przez dzieci były nagradzane na licznych konkursach i prezentowane na wystawach.
Aleksandra Potocka–Kuc współpracuje wnież z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i prowadzi
zajęcia na studiach podyplomowych: Terapia Pedagogiczna i Oligofrenopedagogika.
Od roku 2008 jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. przedmiotu Plastyka, Wiedza o kulturze.
Praca pedagogiczna Aleksandry Potockiej–Kuc nie koliduje z jej działalnością artystyczną. Swoje prace
wystawia na terenie Polski. Uczestniczy w artystycznych konkursach organizowanych przez BWA w Kielcach
- Przedwiośnie 2001, 2002, 2013 BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV, V Jesienny Salon Plastyki 1999, 2000.
W 2000 odbyła się jej indywidualna zagraniczna wystawa prac w Sissach (Szwajcaria), a w roku 2002
w miejscowości Ried w Austrii, w roku 2005 w Chicago w USA oraz ponownie w Sissach (Szwajcaria).
W styczniu 2013 roku BWA w Kielcach zorganizowało artystce indywidualną wystawę prac pt. Monotypie.
W marcu 2013 Aleksandra Potocka Kuc uczestniczyła w wystawie zbiorowej „Postawyzorganizowanej przez
wydział artystyczny UJK w Kielcach. W lipcu artystka wzięła udział w plenerze artystycznym zorganizowanym
przez Związek Artystów Plastyków w Maleńcu.
W 2013 roku odbyły się cztery indywidualne wystawy artystki: w BWA w Kielcach, Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu i Muzeum Diecezjalnym w Kielcach oraz w Aurolzmunster w Austrii, a w 2014 w Wieży Sztuki,
WDK w Kielcach, w Galerii Belvedere w miejscowości Panchia we Włoszech oraz w Best Western Premier
w Krakowie.
Aleksandra Potocka – Kuc uczestniczyła również w zbiorowych wystawach: Plener 2013. Maleniec; Dorocznej
Wystawie Twórczci ZPAP Okręg Kielecki, BWA ,,Zielona” Busko Zdrój, 2014, Kapitale Sztuki. Twórcy.
Instytucja. Kolekcja, BWA Kielce, 2014.
Synteza, poprzez sztukę wizualną, zjawisk pejzażu
regionu Ziemi Świętokrzyskiej, potęgowanych przeży-
ciem artysty, oparte na kodowaniu i zapamiętywaniu
istotnych elementów rodzimego krajobrazu. Natura
swoistym pretekstem w poszukiwaniu harmonii ma-
larskiej. Kolor określa przestrzeń, formę i emanujące
z powierzchni plamy barwnej światło. Budowanie for-
my kolorem, gest, wyrazistość i poniekąd pewna doza
zaskoczenia, jaka będzie odbitka, daje mi pełną moż-
liwość wypowiedzi artystycznej. Monotypia to tech-
nika trudna, wymagająca sprawności warsztatowej,
oddająca jednak sedno podejmowanego tematu.
PEJZAŻ
SYNTETYCZNY
MONOTYPIE
CYKLTRAWY
Pejzaż Trawy 2
48 x 48cm
Pejzaż Trawy 5
48 x 48cm
Pejzaż Trawy 7
48 x 48cm
Pejzaż Trawy 8
48 x 48cm
,,Technika ta (...) pozwala na wykonanie tylko jednej odbitki z matrycy. Monotypia łącząca w sobie elementy właściwe grace,
malarstwu oraz rysunkowi, bywa niekiedy traktowana jako technika rysunkowa bądź malarska. (…) W metodzie addytywnej najczęściej
malujemy bezpośrednio na powierzchni płyty(…) Do nakładania farby posłużyć się możemy dużą liczba narzędzi np. pędzelkami,
szmatkami (…)
Monotypia addytywna.
Trawy 2
90 x 48cm
Trawy 1
90 x 48cm
Praca ta metodą przypomina maniere noire, ponieważ również tutaj jasne plamy wydobywamy z tła pokrytego jednolitą
warstwą koloru”.
B. Grabowski. B. Flick. Graka. Techniki i materiały. Universitas, Kraków 2011, str. 209- 215
Monotypia redukcyjna.
Trawy 4 Wieczór
90 x 48cm
Trawy 3 Wieczór
90 x 48cm
CYKLTRAWY
Moje pejzaże są aluzyjne, cechuje je przemyślany podział przestrzenny oraz dążenie do harmonii. Stosuję klasyczne
rozwzania malarskie. Kompozycje pasowe poziome, wyużone - 50 x 90 cm, w kwadracie 50 x 50, jak i wertykalne 90 x 50.
Interesuje mnie również kolor. Podobnie jak u kapistów, barwa jest najważniejszym elementem kompozycji obrazu,
jego głównym budulcem. Staram sięużywać wyszukanych zestawień barwnych, bogatych pod względem chromatycznym.
Dążę poprzez bardo oddania niematerialnego, absolutnego spokoju natury lub też walki żywiołów jako naturalnego pro-
cesu wiecznie odradzającej się przyrody. Poszukuswojej indywidualnej palety barwnej jako odbicia osobowości, mojego ja.
Pracuję metodą zarówno redukcyjną jak, i addytywną, korzystając z wałków, pędzli i szmatek. Nakładam, wycieram,
nieraz zeskrobuję farbę aby uzyskać pożądany efekt.
Aleksandra Potocka – Kuc
Od autora
Lato 1
48 x 90cm
CYKLBUKIETY
Bukiet 1
48 x 48cm
Bukiet 2
48 x 48cm
Bukiet 3
48 x 48cm
Bukiet 4
48 x 48cm
CYKLPEJZAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI. POLA
Pejzaż świętokrzyski. Pola 1
48 x 48cm
Pejzaż świętokrzyski. Pola 2
48 x 48cm
Pejzaż świętokrzyski. Pola 3
48 x 48cm
Pejzaż świętokrzyski. Pola 4
48 x 48cm
CYKLWIOSNA
Pejzaż. Wiosna 1
48 x 48cm
Pejzaż. Wiosna 2
48 x 48cm
Pejzaż. Wiosna 3
48 x 48cm
Pejzaż. Wiosna 4
48 x 48cm
CYKLBRZOZY
Brzozy 2
48 x 48cm
Brzozy 1
48 x 48cm
Brzozy 3
48 x 48cm
Brzozy 4
48 x 48cm
CYKLPRZEDWIOŚNIE. LAS
Las. Poranek
48 x 48cm
Las. Południe
48 x 48cm
Las. Przed wieczorem
48 x 48cm
Las. Noc
48 x 48cm
CYKLGÓRY ŚWIĘTKRZYSKIE
Góry Świętokrzyskie 2
48 x 90cm
Góry Świętokrzyskie 1
48 x 90cm
Pejzaż świętokrzyski to typowe, rozczłonkowane, poprzedzielane miedzami pola, miejscami porośnięte bujnymi lasami
i poprzecinane krętymi strumieniami, to także pofałdowany krajobraz i stare, niewysokie pełne kolorytu góry.
Miasta zaściankowe, wsie na pierwszy rzut oka podobne a jednak inne. Emanacja spokoju, stałości, harmonii i praw natury.
,,Region świętokrzyski należy do najczystszych ekologicznie obszarów Polski. W województwie świętokrzyskim znaczna część
rolników, zwłaszcza posiadających małe obszarowo gospodarstwa, prowadzi produkcję metodami tradycyjnymi, przeznaczając
ją przede wszystkim na samozaopatrzenie własnych rodzin.
To właśnie to rozdrobnienie powierzchni pól uprawnych stanowi o wyjątkowości krajobrazu świętokrzyskiego.
Nieuchronna, podyktowana rynkiem, przyszłościowa konsolidacja gospodarstw, przyczyni się do zaniku obecnego charakteru
Ziemi Świętokrzyskiej, dlatego warto utrwalić te niepowtarzalne miejsca.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 - str. 32
Ziemia umiłowana
Pejzaż zimowy 1
48 x 48cm
Pejzaż zimowy 3
48 x 48cm
CYKLZIMA
Poranek. Zima
25 x 25cm
* aleksandra.potocka.kuc@gmail.com ) 609 049 934