AleksAndrA PotockA-kuc
AleksAndrA PotockA-kuc
    



















         

















27




Aleksandra Potocka-Kuc wystawa 2015.indd 1 2015-01-21 11:58:56
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Galeria Innowacji, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Galeria czynna codziennie od 10.00–17.00
Kierownik Galerii dr hab. Anna Bochenek, prof. UTP




        




         
   


       

         


Aleksandra Potocka-Kuc wystawa 2015.indd 2 2015-01-21 11:59:03